21 december 2006

Snotstromen

Ach en wee, lieve mensen, ach en wee. Het snot loopt mij oncontroleerbaar uit de neus, slikken doet mij au als zaten er kleine mesjes in mijn speeksel. Daarover gesproken, lieve mensen, weet iemand waarom je zoveel extra mondvocht produceert als er ook al van dat grijsgele spul uit je neus de mondholte binnensijpelt uit allerlei geheime holtes in de schedel, waarvan het bestaan je voorheen nog onbekend was? Misselijk ben ik ervan, kotsmisselijk. Maar gelukkig is er nog dat lichtzwevende gevoel dat licht en geluid dempt zoals de sneeuw, vroeger, het gras op de alpentoppen toedekte. Verkouden, derhalve.

12 december 2006

Column DvhN: Suizende stenen

Tijdens de verkiezingscampagne heb ik geen partij er over gehoord en ook Sinterklaas deed er in zijn gedichten het zwijgen toe. Nu moet ik dus, godbetert, tegen alle oud-Hollandse tradities, normen en waarden in, mijn laatste restje hoop vestigen op de Kerstman, die Angelsaksische indringer, die al zoveel kapot heeft gemaakt in onze hoofden. Ik heb het natuurlijk over sjoelen. Er dient groot alarm te worden geslagen, want de sjoelbak dreigt te verdwijnen uit onze cultuur.
U denkt natuurlijk: 'Wat bazelt die vent, kom eens bij ons op zolder kijken, daar staat nog zo'n Homas-bak.' Maar daar gaat het niet om. Of juist wel natuurlijk, want dat die bak bij u op zolder staat krom te trekken en te verstoffen, zegt alles. Feit is dat bijna nergens meer een fatsoenlijke sjoelbak te koop is. Ja, van die speelgoeddingen uit China, met zulke kleine schijfjes dat ze, als je even niet uitkijkt, pardoes onder je nagels schieten. Maar een degelijke Homas-bak? Dat bedrijf is al een paar jaar failliet. Een echte Schilte wedstrijdbak? Zelfs op het hoofdkantoor kunnen ze je niet vertellen waar je die nog kunt kopen. Het enige merk dat je tegenwoordig, na lang zoeken, nog tegenkomt in verantwoorde speelgoedwinkels is HOT. Nou, ik weiger een sjoelbak te kopen waar 'hot' op staat. Opzouten met die Angelsaksische rotzooi!
Landgenoten! Er dreigt een generatie kinderen op te groeien die niet meer weet wat sjoelen is. Die het heerlijke geluid van zacht suizende sjoelstenen niet kent en dientengevolge een gebrekkige oog- handcoördinatie ontwikkelt. Daarom moet sjoelen een verplicht onderdeel worden op de basisschool, én bij het inburgeringexamen voor nieuwe Nederlanders. Wie geen honderd gooit, komt er niet meer in.

02 december 2006

Sjoelbak

Waar moet het heen met dit land? Vandaag heb ik drie uur door de stad gedwaald op zoek naar een degelijke, wedstrijdsjoelbak van Hollandse makelij. Een Homas, een Heemskerk of een Schilte, dus. Maar terwijl het koopvee de tassen volpropte met electronische rotzooi en andere kinderverpesters, zocht ik tevergeefs. Ja, in twee winkels hadden ze zo'n lelijke Hot Sport. Maar de glanzende, donkerbruine meranti wedstrijdbak? Nergens te vinden. "Sjoelbakken hebben we niet in ons assortiment", verklaarde de V&D-verkoper, zonder een blijk van schaamte. Het is een schande. Een oud-Hollandse prachtsport dreigt dus te verdwijnen. Honderdduizenden kinderen groeien op zonder sjoelbak! Het einde van de beschaving is nabij.

20 november 2006

Partij voor het Vee

Omdat je bij dit achterlijke geweblog blijkbaar geen substantiele bijdragen mag leveren hier het vervolg van de vorige bijdrage:


3. In plaats van alle pijlen op de bioindustrie te richten, gaat de Partij voor het Vee zich druk maken over halal-vlees, de jacht en de bontkraag van Bea. Wat een hypocriete nonsens. Het lijden van een halal-geslacht varken (ja, dat kan niet, ik weet het echt wel, IK ben niet dom) is echt niet groter dan een varken dat zich een verdoving moet laten welgevallen, alvorens als heerlijk doorregen speklapje op mijn bord te belanden (rode bietjes erbij en smullen maar!)
4 en slot. Wat de Partij voor het Vee vergeet is dat de moderne mens en zijn voorgangers de afgelopen 3,5 miljoen jaar 99,9 procent van de tijd geleefd heeft van jagen en verzamelen. Juist dankzij het vetrijke dieet dat dankzij vleesconsumptie beschikbaar kwam, hebben onze hersenen op een gegeven moment de jump naar bewustzijn kunnen maken. Ongeveer 12.000 jaar geleden werden de eerste granen en beesten gedomesticeerd en werd het fundament gelegd voor onze huidige leefwijze (5000 jaar geleden de eerste steden en vijftig jaar geleden de bioindustrie en andere ellende). Op de tijdschaal van onze wordingsgeschiedenis is dat nog niet eens het begin van een scheet!
CONCLUSIE: Niet op stemmen.
Zo, en nu een broodje paling, met zeer gezonde vetten.

Partij voor het Vee

Hondsmoe word ik er van, die belachelijke spotjes van de Partij voor de Dieren. Je vraagt je ook af hoe dom ze zijn, Maarten 't Hart, Kees van Kooten, Harry Mulisch en al die andere beroemde mensachtigen die als uithangbord lenen voor deze nonsens. Gisteren hoorde ik er weer een van een of ander beroemd teefje (de naam is me ontschoten): 'Dieren hebben gevoel en bewustzijn; ze kunnen alleen niet praten.' Wat een onzin!
1. De enige diersoort die over bewustzijn beschikt (oftewel: die kan reflecteren op wat hij doet en die verleden, heden en toekomst kan onderscheiden) is homo sapiens sapiens; mensapen (en misschien ook olifanten en dolfijnen) beschikken over een rudimentaire vorm van bewustzijn (het zogeheten 'episodisch bewustzijn') en verder is het een feest der impulsen (waar overigens niks mis mee is, maar dit terzijde).
2. Zoogdieren kunnen pijn voelen, dat is wel zeker. Maar vissen? Insecten? Reptielen? Weekdieren? Hoogstwaarschijnlijk net zoveel gevoel als een boom. Maar dat zijn dan ook van die levende wezens waar die zgn. Partij voor de Dieren zich niet zo druk om maakt (ja, ze willen het sportvissen verbieden, maar dat moet zijn om mensen te pesten, want over een verbod op vliegenmeppers of rattengif hoor je ze niet, die mierenneukers.

14 november 2006

Column DvhN: Tsunami

Negenduizend jaar geleden werd de oostkust van Schotland en een groot deel van de kust van Doggerland (het verdronken land dat nu bedekt wordt door de Noordzee) getroffen door een tsunami. Duizend kilometer verderop, bij Noorwegen, was een gigantische landmassa in zee geschoven met een enorme vloedgolf als gevolg. De mesolithische jagers-verzamelaars die de kustgebieden bewoonden, waren kansloos.
Smeltende ijskappen lagen aan de basis van de ramp. Die waren weer het gevolg van de radicale opwarming van de aarde die rond 9600 voor Christus de gemiddelde temperatuur op aarde in vijftig jaar tijd met zeven graden deed stijgen. Dat leidde uiteindelijk tot een stijging van de zeespiegel van 120 meter en het ontstaan van de huidige kustlijn.
Een extra rij opgespoten eilanden boven de waddeneilanden had bij de tsunami van negenduizend jaar geleden weinig geholpen. Nou wijst vooralsnog niets erop dat de opwarming de komende jaren net zo dramatisch zal verlopen. Maar in combinatie met de overbevolking, de uitputting van grondstoffen en de drastische afname van de biodiversiteit op aarde zou het - of het nu over vijftig jaar is of over vijfhonderd jaar - nog wel eens veel ernstiger gevolgen kunnen hebben.
Probleem is natuurlijk dat als de geschiedenis één ding geleerd heeft het wel de onvoorspelbaarheid is van toekomstige ontwikkelingen, of het nu gaat om politiek of om het klimaat. We hebben geen flauw idee wat we precies moeten doen, dus roepen we maar wat. Dat een radicale reductie van ons energieverbruik (door de industrie aan te pakken, vliegen onbetaalbaar te maken en rigoureus te snijden in de welvaart) veel meer effect heeft dan een extra rijtje eilanden, staat ondertussen wel vast.
Maar daar win je nergens op aarde verkiezingen mee.

13 november 2006

Zwevend

Ja, ik ben er ook zo eentje. Een zwevende kiezer. En 22 november nadert, dus de landing zal binnenkort moeten worden ingezet. Maar waar in vredesnaam? Ik heb al heel wat partijen versleten in mijn leven. Het begon met de PSP van Fred van der Spek. Ik ben zelfs nog een blauwe maandag lid geweest van die partij. Onvergeeflijk natuurlijk, maar ja: ik was achttien, dienstweigeraar en ook anderszins opstandig.
Na de PSP volgden PPR, twee keer PvdA (eenmaal vanwege Den Uyl en eenmaal vanwege Pronk), een keertje D66 (vanwege Van Mierlo, toen ik nog niet wist dat hij een vriend van Harry Mulisch was), een paar keer De Groenen, een paar keer Groen Links en GroenLinks, de laatste jaren vooral SP en bij de Europese verkiezingen van 2004 de Partij voor de Dieren (al had ik dat misschien beter kunnen verzwijgen).
En nu twijfel ik weer. Ik heb de Stemwijzer ingevuld en dat leverde GroenLinks op. Maar dat voelt al jaren niet goed meer. Ik heb ook www.kieskompas.nl ingevuld, een verbeterde en meer uitgebreide versie van de Stemwijzer. Daar kwam de ChristenUnie uit. Ondanks wat kleine ideologische obstakels (artikel 23, homo's en het primaat van de Bijbel) is dat in ieder geval een partij met mensen die nog integer zijn. Maar ja, nou zag ik gisteren weer dat André Rouvoet sinds 16 oktober op Hyves zit en na amper vier weken al 1427 vrienden had. Dat kan natuurlijk niet.
Toch maar eens het programma van de SGP bekijken.

17 oktober 2006

Column DvhN 17 oktober: Politiek: P-O-L-I-T-I-E-K

'Kiesdeler: K-I-E-S-D-E-L-E-R.'
- Nee, helaas: negenletter-Lingo is er nog niet. U zult een ander woord moeten verzinnen. Het gaat om zesletterwoorden. Wat wordt het?
'Stemmen: S-T-E-M-M-E-N.'
- Nou, vooruit dan maar; dat kan sinds kort, maar alleen op vrijdagavond. Want dan doen we zevenletter-Lingo, zoals u weet. Waar wilt u eigenlijk heen met uw woorden?
'Tweede kamer: T-W-E-E-D-E en K-A-M-E-R.'
- Hohoho! Dat kan natuurlijk niet: één woord per keer graag! En 'kamer', dat hebben we nu toch wel gehad. Zoals u toch behoort te weten, zijn vijfletterwoorden in 2002 afgeschaft. Te makkelijk voor onze doelgroep.
'Veertien: V-E-E-R-T-I-E-N.'
- U bent hardleers of hardhorend. Dat laatste komt overigens wel vaker voor bij onze kijkers. Ach ja, de ouderdom komt met... Enfin, u weet wel. Maar acht letters is toch echt te veel!
'Zetels: Z-E-T-E-L-S.'
- Kijk, daar zijn we dan! Keurig. Ik ontwaar zelfs een patroon in uw antwoorden. Waar doelt u op?
'Verkiezingen: V-E-R-K-I-E-Z-I-N-G-E-N.'
- Bent u nu helemaal van de pot gerukt?! Laatste waarschuwing! Twaalf letters... U dacht zeker, ik doe maar twee keer zes. Nou, mooi niet dus.
'Kiesdrempel: D-R-E-M-P-E-L.'
- Nee, nee, nee! Dat kan natuurlijk helemaal niet. Al merk ik wel dat u van een uitdaging houdt: alweer een zevenletterwoord. Maar mag ik u erop wijzen dat het geen vrijdag is? Het is dinsdag: mijn vriend Joop stelt vandaag zelfs vragen over ons aan de minister. Een oud-deelnemer, trouwens. En we hebben negenhonderdduizend kijkers, meneer. Dus een beetje serieus, ja?'
'Atsma: A-T-S-M-A.'
- Joop ja... Ik bedoel: nee, géén namen! En weer een letter te weinig! Ik hou er mee op... U speelt spelletjes met ons!

08 oktober 2006

Lampshade

Zie je eindelijk weer eens een goede wedstrijd van Oranje, krijg je dit: een zeldzaam slecht concert in Hedon van Lampshade. Op cd klinkt het best aardig (goede producer blijkbaar), maar live blijkt alleen de zangeres (een Deense Björk-kloon) over enig muzikaal talent te beschikken. De rest van de band bestaat uit aanstellers en poseurs die hun instrumenten niet tot nauwelijks beheersen, met als dieptepunt een constant geil kijkend blond meisje dat het niet eens voor elkaar krijgt de twee toetsen van haar keyboord die ze daadwerkelijk gebruikt, op de maat van de muziek in te drukken. Waarschuwing: deze ellende staat morgen in Amsterdam en 19/10 in Thun.

07 oktober 2006

Leven

Ja hoor, ik leef nog. Excuses aan alle trouwe bezoekers dat het zo lang stil is geweest, maar soms is er niks te mopperen (dat is toch wel het nadeel van zo'n stigmatiserend log). Neem vandaag. Vanmorgen ben ik fluitend natgeregend op de terugweg van Albert Heijn (ja echt waar, normaal gesproken zit ik dan luidkeels vloekend op de fiets), mijn lieve vriendin M. zit in de Ardennen (snik), gisteravond mijn tijd verdaan met een klotenconcert van Johan in Deventer (de tweede keer, want in Vera was het ook al niks; de geluidsman heeft een gehoorbeschadiging) en een avond ergernis voor de boeg met Bulgarije-Nederland... En toch is mijn humeur picobello! Ik heb zojuist namelijk mijn eerste meesterwerk op het schildersdoek gekwakt: een prachtig abstract landschap in bruin, rood, oranje en wit waar ik zeer tevreden over ben. Ik zal proberen een afbeelding ervan bij deze post te zetten. Voor de geïnteresseerden: het doek is te verkrijgen door overmaking van 2500 euro op mijn rekeningnummer (geen verzendkosten!!).

24 september 2006

Column

Ik ga op deze plek in elk geval de column publiceren die ik om de twee weken schrijf voor Dagblad van het Noorden. Hier is alvast een oudje (van 19 september) getiteld 'Spijt':
"De paus heeft er spijt van dat moslims zich beledigd voelen door zijn Regensburg-lezing. Voor wie het gemist heeft: de plaatsbekleder van Christus op aarde haalde tijdens een lezing in Duitsland een veertiende-eeuwse tekst aan waarin de islam een gewelddadige religie wordt genoemd. Resultaat: 'spontane' haatdemonstraties in islamitische dictaturen, een doodgestoken non in Somalië, aanslagdreiging in het Vaticaan, oproepen om de kerkleider te vermoorden, en islamitische groeperingen met fraaie namen als de Islamitische Zwaarden van de Waarachtigheid en de Leeuwen van het Monotheïsme die kerken in de fik steken.
Ik zal wel te slim zijn, maar dat begrijp ik dus niet. Stel ik hoor een lezing waarin op ongenuanceerde wijze een verband wordt gelegd tussen overgewicht en fastfood doordat een citaat wordt aangehaald uit een omstreden onderzoek. Dan ga ik daar als woedend overgewichtig persoon vervolgens dus tegen protesteren door naar de McDonalds te rennen en mezelf vol te stoppen met hamburgers en andere vettigheid?
Dat het citaat dat de paus aanhaalde, was ingebed in een betoog doet er natuurlijk in het geheel niet toe. Wat dat betreft hebben onze moslimvrienden goed opgelet bij de absurde discussie vorige week in ons land over minister Donners sharia-uitspraken (ik begin steeds meer van Piet Hein te houden). Ook de Don betuigde zijn spijt over de domheid van zijn criticasters.
Iedereen heeft de mond vol van dialoog, maar een uitspraak doen die discussie kan uitlokken, dát mag niet in het huidige hyperpolitiekcorrecte tijdsgewricht. Het spijt mij dan ook zeer als mensen zich beledigd voelen door deze column. Maar het spijt mij nog veel meer dat ik te slim ben om nog enig vertrouwen in de toekomst te hebben."

23 september 2006

Een nieuw begin

Goed. Het is dus de bedoeling dat ik hier af en toe wat onzin intik, zodat ik dat vervolgens zelf kan teruglezen. Want verder kijkt er natuurlijk nauwelijks iemand op dit log. Het houdt je van de straat, zullen we maar zeggen. Okee dan: vandaag weer een verloren dag. Veel te lang in bed blijven liggen, gisteren te lang in de kroeg gezeten en nu dus tikkend achter de computer. Alsof het buiten geen mooi weer is. Een mooie start van een nieuw begin!

21 september 2006

Testmopper

Ik zie geen reet in het donker! Maar dit werkt dus? Wat een onzin! Dit is dus een verjaardagscadeau... Nou, bedankt!