18 april 2007

Column DvhN: Korte rokjes

Kijk. Ik had hier natuurlijk mijn verontrusting kunnen uitspreken over de bloeiende koolzaadvelden, zwoele zomeravonden in april en andere tekenen van klimaatverandering, en hoe schandalig het toch is dat de mensen die er het minst toe hebben bijgedragen - in Afrika, de bakermat van de menselijke soort - het eerst met de gebakken peren komen te zitten. Ik had ook Marianne Thieme kunnen wijzen op de inconsequenties in haar denken als ze eerst beweert dat Adam en Eva in het Paradijs vegetariërs waren, maar vervolgens ontkent dat haar religieuze opvattingen er politiek toe doen (tussen haakjes opmerkend dat de oprukkende christenfundamentalisten van PvdD en CU het toch al voor elkaar lijken te hebben gekregen dat de evolutietheorie door velen nu ook als een geloof wordt beschouwd in plaats van een wetenschappelijke theorie (wat, opnieuw tussen haakjes, toch eigenlijk op hetzelfde neerkomt als de mechanica een sprookje noemen - het is dus eigenlijk een wonder dat Marianne en de haren nog in een auto durven te stappen), maar dit dus terzijde). Ik had ook nog een keer kunnen zeuren over Wouter Bos die als de Don Quichot van Balkenende IV de roofridders van het grootkapitaal als enigen meent te moeten vrijwaren van de nieuwe betutteling, terwijl je toch echt geen Nostradamus hoeft te zijn om te zien dat juist de fixatie op snelle groei en het grote graaien op de lange termijn desastreus uitpakt (terloops signalerend dat dit ook weer zo'n voorteken is dat wijst op het einde van de beschaving zoals wij die kennen, en dat je bijna zou gaan hopen dat Marianne en de haren gelijk hebben met hun geloof in een snelle Wonderbaarlijke Wederkomst).
Maar ja. Wat maakt het allemaal uit. Het is korte rokjes-weer!

07 april 2007

Stilte

Het is hier wel erg stil, maar dat heeft zo zijn redenen. Zoals de lieve lezertjes ook hieronder weer kunnen zien, is de debilisering van Blogger zo ver doorgeslagen dat 275 woorden blijkbaar teveel zijn om in 1 stukje op dit log te zetten (of zou het aan mij liggen?). Daarom is mijn column dus weer in twee stukken gehakt. Nou ja.

Conclusie

Dat

Conclusie

leest

Conclusie

natuurlijk

Conclusie

wel

Conclusie

wat

Conclusie

lastig.

Conclusie

Dus.

Column DvhN, dl1: Zebrapad

Wie wil weten hoe het gesteld is met de normen en waarden in Nederland (waarom hoor je daar niks meer over bij Balkenende IV?), moet als voetganger eens bij een zebrapad gaan staan wachten. Allereerst dit (even voor de zekerheid): de verkeersregel (de norm derhalve) is dat een automobilist stopt vóór het zebrapad (voor de automobilisten onder u: dat zijn die brede, witte strepen op de weg) als een voetganger wil oversteken.
Welnu, een persoonlijk, zeer representatief onderzoekje bij enkele willekeurige zebrapaden leert dat 79 procent van de chauffeurs zich daar niet aan houdt. Zo'n 14 procent geeft zelfs extra gas als ze een wachtende voetganger ontwaren (over wat deze randdebiele criminelen bezielt, heeft mijn onderzoek geen opheldering kunnen verschaffen) en 3 procent is wel bereid te stoppen ná het zebrapad als je als wachtende voetganger (overigens zeer decente) handgebaren maakt en/of luidkeels protesteert; 20 procent van de na-stoppers wil vervolgens ook nog klappen uitdelen.

Column DvhN dl2: Zebrapad


Conclusie: als je als overstekende voetganger denkt dat het wel goed zit met die normen en waarden in ons land en pardoes het zebrapad opstapt, loop je een bijna-wisse dood tegemoet (de goede 21 procent niet te na gesproken). Daarom stel ik, als meedenkende burger, voor flitspalen te installeren bij zebrapaden. Technisch moet het toch geen probleem zijn om niet-stoppende automobilisten zo tot normvolgend gedrag te dwingen. Ik heb het op deze plek al vaker beweerd: in het verkeer rijden de grootste criminelen van Nederland rond en merkwaardig genoeg worden al die niet-stoppers, te-hardrijders, links-inhalers, bumperklevers en zonder-licht-fietsers nog kwaad ook als ze bij hoge uitzondering eens een keertje op de bon worden geslingerd. Veel meer strikte controle en zero tolerance is de enige oplossing.
Soms moet je de normen en waarden er gewoon in rammen.